studioduende.pl

Domeny i portale

Instytut Chemii Fizycznej

Jeszcze 20-30 lat temu, diagnoza czy nawet podejrzenie wielu chorób, takich jak różnego typu nowotwory czy zarażenie wirusem HIV, brzmiało jak wyrok. Dziś, choć nadal budzą one strach i niepewność pacjentów, to wielu z nich patrzy z nadzieją na prowadzone badania nad nowymi lekami.